THÔNG TIN CHUNG
Thông báo lịch thi đợt 1 học kỳ 2_ lớp thạc sĩ QTKD khóa 3 (2016-2018)

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đợt 1 - Hk II

Trình độ Thạc sĩ khóa 3 (2016-2018)

 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ kế hoạch đào tạo và Lịch giảng dạy lớp đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 3 (2016-2018), chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đông Á thông báo lịch thi kết thúc học phần đợt 1 của HKII như sau:

 

 

TT

Học phần thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

Số học viên thi

Ngày thi

 

Giờ thi

Phòng thi

1

Hành vi tổ chức

Tự luận

90 phút

31

Sáng 20/08/2017

8h00

 313

2

Kinh tế lượng nâng cao

Tự luận

90 phút

31

Sáng 20/08/2017

10h00

 313

3

Nghệ thuật lãnh đạo

Tự luận

90 phút

31

Chiều 20/08/2017

13h30

 313

4

Quản trị nguồn nhân lực

Tự luận

90 phút

31

Chiều 20/08/2017

15h30

 313


- Học viên đến trước 15 phút để ổn định phòng thi

- Khi đi thi nhớ mang theo thẻ học viên, hoặc chứng minh thư

- Địa điểm thi:

        Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng.

Nơi nhận:                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                               P. TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC

- Khoa SĐH                                                                                             Đã ký

- Học viên

- Lưu: VT, SĐH                                                                     

                                                                              

 


Thông tin liên quan Ðăng ký tham gia

  

Thông tin liên quan

  • Lịch học học kỳ I lớp thạc sĩ QTKD khóa 2017-2019 (MBA17.1)
  • Lịch học học kỳ III lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • Lịch học Học kỳ II lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”
  • Lớp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 1 – Những Hoạt Động Đầu Tiên & Niềm Hi Vọng