Ngày hội việc làm Nhật Bản 2024 Đại học Đông Á

Ngày hội việc làm Nhật Bản 2024 Đại học Đông Á

Ngày hội việc làm Nhật Bản 2024 Đại học Đông Á

  • Thời gian: 18/5/2024
  • Địa điểm: Hội trường Edison - khuôn viên Đại học Đông Á
  • Nội dung:
    • Các gian phỏng vấn tuyển dụng
    • Hội thảo nhân lực Nhật Bản

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí