Việc làm đầu ra

Thị trường Đức "khát" nhân lực ngành Điều dưỡng ĐH Đông Á

Hợp tác toàn diện về đào tạo và đảm bảo việc làm cho sinh viên ngành Sư phạm ĐH Đông Á tại Nhật

Nỗ lực nối kết việc làm đầu ra cho sinh viên tại thị trường nước ngoài của ĐH Đông Á

Global Design IT Nhật Bản tiếp nhận SV CNTT ĐH Đông Á thực tập và làm việc tại Nhật và Việt Nam

Sản phẩm NCKH ứng dụng của SV Công nghệ thực phẩm phục vụ cộng đồng