Ngày hội việc làm thường niên 2024 Đại học Đông Á

Ngày hội việc làm thường niên 2024 Đại học Đông Á

Ngày hội việc làm thường niên 2024 Đại học Đông Á

  • Thời gian: 07h30 - 12h00, thứ Sáu, ngày 12/04/2024
  • Địa điểm: Trường ĐH Đông Á
  • Chương trình:
  • Phần 1: Ngày hội việc làm
  • Phần 2: Workshop kỹ năng tìm việc và cơ hội việc làm cho sinh viên

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí