THÔNG TIN THÔNG BÁO - PHÁP CHẾ
Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và sau đại học - 04/03/2017

 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ SAU ĐẠI HỌC
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác Tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và sau đại học

TT
Loại văn bản
Tên văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
Người ký

      A. Tuyển sinh đại học, cao đẳng

1
Quyết định
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
25/11/2008
10/12/2008
Bành Tiến Long
2
Thông tư
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/04/2011
24/05/2011
Bùi Văn Ga
3
Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
21/05/2014
05/06/2014
Bùi Văn Ga
4
Thông tư
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
26/02/2015
13/04/2015
Phạm Vũ Luận
5
Thông tư
Thông tư ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
26/12/2015
01/02/2016
Phạm Vũ Luận
6
Thông tư
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/03/2016
29/04/2016
Bùi Văn Ga
7
Văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
29/04/2016
29/04/2016
Bùi Văn Ga
8
Thông tư
Chỉ thị về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học
17/06/2016
17/06/2016
Phùng Xuân Nhạ
9
Công văn
Công văn v/v rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017
37/BGDĐT-GDĐH 06/01/2017 06/01/2017
Bùi Văn Ga
10
Thông tư
Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
25/01/2017
10/03/2017
Bùi Văn Ga
11
Thông tư
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
25/01/2017
10/03/2017
Bùi Văn Ga
12
Công văn
Công văn về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017
17/02/2017
17/02/2017
Bùi Văn Ga

      B. Tuyển sinh sau đại học

1
Thông tư
Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
07/05/2009
22/06/2009
Nguyễn Thiện Nhân
2
Thông tư
Thông tư ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ
15/05/2014
01/07/2014
Bùi Văn Ga

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
  • Tài liệu phổ biến pháp luật_tháng 9.2014
  • Tài liệu phổ biến pháp luật_ Tháng 8.2014
  • Tài liệu phổ biến pháp luật tháng 1/2017
  • Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Đảm bảo chất lượng – Thanh tra – Pháp chế – Thi đua khen thưởng trong Giáo dục Đại học
  • Danh mục các văn bản pháp luật về giáo dục đào tạo ban hành năm 2016 và 2017