SSTP Thụy Sĩ bàn giao tài liệu các chương trình đào tạo du lịch bền vững

Ngày 16/11, tại Đại học Đông Á diễn ra buổi bàn giao tài liệu các chương trình đào tạo du lịch bền vững từ Chương trình Phát triển du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP).

Tại lễ bàn giao tài liệu đào tạo du lịch bền vững từ dự án SSTP, khoa Du lịch ĐH Đông Á nhận toàn bộ tài liệu của Chương trình đào tạo du lịch bền vững (STTM), phục vụ việc lồng ghép đào tạo miễn phí trong từng môn học chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên ngành Du lịch. Đồng thời cung cấp các khóa đào tạo thực tiễn nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSOs) để thực hiện các hoạt động và thực hành du lịch bền vững.

6 chương trình đào tạo được bàn giao gồm: xây dựng nhận thức về Du lịch bền vững, Phát triển và Khác biệt hóa Sản phẩm Du lịch, Tiếp thị Bền vững, Hoạt động Kinh doanh Bền vững, Kiểm toán Du lịch Bền vững, Quản trị doanh nghiệp bền vững trong ngành Du lịch. Các chương trình STTM được SSTP xây dựng với sự đầu tư từ Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ – Hợp tác và Phát triển Kinh tế (SECO) và được cập nhật liên tục.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí