Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 39 tại Đại học Đông Á

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 39 tại Đại học Đông Á

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 39 tại Đại học Đông Á

  • Thời gian: từ 7h, ngày 6/7/2024
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí