Tuần lễ giao lưu, trải nghiệm văn hoá Việt Nam với Học viện ngoại ngữ Quảng Tây

Tuần lễ giao lưu, trải nghiệm văn hoá Việt Nam với Học viện ngoại ngữ Quảng Tây

Tuần lễ giao lưu, trải nghiệm văn hoá Việt Nam với Học viện ngoại ngữ Quảng Tây, Trung Quốc

  • Thời gian: từ ngày 2-7/7/2024
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí