Đại học Đông Á - Viện Công nghệ Kirirom, Campuchia ký hợp tác đào tạo và nghiên cứu

Tại hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu” lần thứ 2, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu cũng được ký kết giữa Đại học Đông Á với Viện công nghệ Kirirom, Campuchia.

Theo đó, các bên thúc đẩy để cùng phát triển hợp tác về học thuật, nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi giảng viên, trao đổi học liệu, ấn phẩm và các thông tin khoa học khác cũng như đồng tổ chức các hội thảo quốc tế ở các chủ đề khác nhau hằng năm.

Tại Hội thảo, TS. Masamu Kamaga – Chủ tịch Viện Công nghệ Kirirom, Campuchia cũng trình bày tham luận "Phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao - bài học của Campuchia".

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí