10 - billion scholarship for freshmen of Academic year 2019 - 2020

10 - billion scholarship for freshmen of Academic year 2019 - 2020

The total value of scholarship for freshmen of this academic year is up to 10 billion.

On September 9, Dong A University (Danang) celebrated the opening ceremony of the academic year 2019 - 2020 with the participation of over 2000 freshmen.

On this occasion, the Sakura Scholarship fund gave 140 scholarships including: one 100% scholarship for 4 years (60 million VND), 48 50% scholarships for 4 years (30 million)

and 91 30% scholarships for the whole course (18 million) for students achieving high results in the entrance exam. They are representatives of over 660 students achieving from 20 marks in the entrance exam of 2019 and from 8,0 in GPA.

The enterprises collaborating with UDA also give 16,800 USD (about 400 million VND), including two 2 full scholarships (1.200 USD per each) and 24 partial scholarships (600 USD per each) for learning English in Phillippines.

UDA also gave 13 scholarships (55 million VND) to encourage students to overcome difficulties and continue studying.

Simultaneously, there were also 523 scholarships (from 2,3 million VND/each) to support freshmen. The total value of scholarships for 2019 is up to 10 billion VND.

Information about the program in the press:

 1. Báo Công thương: Đại học Đông Á trao hơn 10 tỷ đồng học bổng cho sinh viên ngày khai trường
 2. Báo Tổ quốc: 10 tỷ đồng học bổng khuyến tài và khuyến học dành cho tân sinh viên năm 2019
 3. Thời báo Ngân hàng: 10 tỷ đồng học bổng dành cho sinh viên Đại học Đông Á
 4. Tạp chí Người làm báo: Đại học Đông Á: Trao 10 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên năm 2019
 5. Báo Giáo dục VN: Hai anh em song sinh được nhận học bổng vì thi quốc gia đạt điểm cao
 6. Báo Nhân dân: Nhiều suất học bổng khuyến học dành cho sinh viên Đà Nẵng
 7. Newsthoidai: Đại học Đông Á -Đà Nẵng: 1 tỷ đồng Quỹ vì cộng đồng và hỗ trợ sinh viên khó khăn năm học 2019-2020
 8. CAĐN: 10 tỷ đồng hỗ trợ học bổng, đào tạo HS-SV
 9. NLĐO: 10 tỉ đồng học bổng khuyến tài và khuyến học cho tân sinh viên ĐH Đông Á
 10. Viet Nam News: New students get scholarships in new-school year
 11. Bản tin thời sự tối Đài DanangTV (ngày 9/9/2019)
 12. Báo Thanh Niên: Trao học bổng gần 10 tỷ đồng trong ngày khai giảng năm học mới
 13. Báo Tuổi trẻ: ĐH Đông Á trao 140 suất học bổng khuyến tài
 14. Báo Đà Nẵng: 10 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên Đông Á
 15. Báo mới: Đại học Đông Á trao hơn 10 tỷ đồng học bổng cho sinh viên ngày khai trường
 16. Tiin: Hai anh em song sinh được nhận học bổng vì thi quốc gia đạt điểm cao
 17. Nhiều suất học bổng khuyến học dành cho sinh viên Đà Nẵng
 18. Bản tin thời sự DanangTV