Workshop chuyên môn: Kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo thiết kế vi mạch

Workshop chuyên môn: Kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo thiết kế vi mạch

Workshop chuyên môn: Kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo thiết kế vi mạch

  • Thời gian: 13h30, ngày 15/3
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Hình thức: trực tiếp và trực tuyến

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí