Lễ tốt nghiệp 2024 (đợt 1)

Lễ Tốt Nghiệp 2024

- Thời gian: ngày 8-9/6
- Địa điểm: Hội trường Edison và khuôn viên Đại học Đông Á

Thêm vào lịch cá nhân: 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí