Cuộc thi “Sinh viên Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp - DEIC 2024”

Cuộc thi “Sinh viên Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp - DEIC 2024”

Cuộc thi “Sinh viên Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp - DEIC 2024”

Lễ khởi động cuộc thi: 

  • Thời gian: ngày 14//6/2024
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Cuộc thi trải qua 3 vòng thi:

  • Vòng 1: Khởi nghiệp (14/6/2024 - 03/9/2024)
  • Vòng 2: Tăng tốc (04/9/2024 - 05/10/2024)
  • Vòng 3: Chung kết (06/10/2024 - 30/10/2024)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí