Lễ kí kết hợp tác với Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean

Lễ kí kết hợp tác giữa Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean và Đại học Đông Á

Lễ kí kết hợp tác giữa Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asean và Đại học Đông Á

- Thời gian: 9h00, ngày 17/8

- Địa điểm: Hội trường 303 và online

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí