Lễ Tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đông Á năm 2024

Lễ Tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đông Á năm 2024 (đợt 1)

Lễ Tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đông Á năm 2024 (đợt 1)

  • Thời gian: 14h, ngày 9/3/2024
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Đối tượng: học viên cao học khoá 2021-2023

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí