Kỳ thi năng lực Hán ngữ HSK tháng 3/2024 tại Đại học Đông Á

Kỳ thi năng lực Hán ngữ HSK tháng 3/2024 tại Đại học Đông Á

Kỳ thi năng lực Hán ngữ HSK tháng 3/2024 tại Đại học Đông Á

  • Thời gian: ngày 16/3
  • Địa điểm: Đại học Đông Á
  • Kỳ thi hàng tháng tại điểm thi Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí