Ký kết hợp tác với Nghiệp đoàn Kanazawa, Nhật Bản

Ký kết hợp tác với Nghiệp đoàn Kanazawa, Nhật Bản

Đại học Đông Á ký kết hợp tác với Nghiệp đoàn Kanazawa, Nhật Bản

  • Thời gian: 9h, ngày 28/2
  • Địa điểm: Phòng Hội nghị 303 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí