Hội thảo "Cambridge English Qualifications: A2 Key and B1 Preliminary Exams"

Hội thảo "Cambridge English Qualifications: A2 Key and B1 Preliminary Exams"

Hội thảo "Cambridge English Qualifications: A2 Key and B1 Preliminary Exams"

  • Thời gian: 7:30-11:00, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 05 năm 2024
  • Địa điểm: Phòng 401
  • Diễn giả: đến từ NXB Cambridge

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí