Giao lưu sinh viên ĐH Đông Á với Học viện Ngoại ngữ Quảng Tây

Giao lưu sinh viên ĐH Đông Á với Học viện Ngoại ngữ Quảng Tây

Giao lưu sinh viên ĐH Đông Á với Học viện Ngoại ngữ Quảng Tây

  • Thời gian: 14h30, ngày 19/3/2024
  • Địa điểm: Phòng hội nghị 303, Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí