Giao lưu quốc tế giữa sinh viên Đại học Đông Á và trường nữ sinh Kichijo, Nhật Bản

Giao lưu quốc tế giữa sinh viên Đại học Đông Á và trường nữ sinh Kichijo, Nhật Bản

Giao lưu quốc tế giữa sinh viên Đại học Đông Á và trường nữ sinh Kichijo, Nhật Bản

  • Thời gian: 8h, ngày 227/3
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí