Chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5

Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh Đại học Đông Á tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5

Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh Đại học Đông Á tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5

  • Thời gian: 8h, ngày 11/5
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Nội dung:
  • Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng
  • Cuộc thi Kỹ năng chuyên môn
  • Cuộc thi ảnh "'Tự hào sinh viên Điều dưỡng UDA"

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí