Đại học Đông Á tham gia khóa tập huấn về đánh giá chương trình hoàn thiện đạt chuẩn AUN-QA lần thứ 29

Đại học Đông Á tham gia khóa tập huấn về đánh giá chương trình hoàn thiện đạt chuẩn AUN-QA lần thứ 29

2 giảng viên của Đại học Đông Á là ThS. Dương Công Danh – khoa Tài chính Kế toán và ThS. Phạm Thị Tâm – khoa Quản trị kinh doanh vừa trải qua khóa đào tạo đánh giá chương trình Tier 1 theo tiêu chuẩn AUN-QA trong thời gian từ 17-20/12/2018 tại Bangkok, Thái Lan.

Theo đó, các giảng viên được tập huấn về các mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA chia thành 3 cấp: cấp chiến lược, cấp hệ thống và cấp triển khai.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ Đại học Đông Á trong xây dựng chương trình đào tạo các ngành bậc đại học tại trường đáp ứng theo bộ tiêu chí của AUN-QA.

ThS. Dương Công Danh (đứng giữa) nhận Chứng nhận tham gia Tier 1 từ hội đồng AUN-QA

Được biết, AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về ĐBCL giáo dục đại học của AUN, được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động ĐBCL tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế vì lợi ích chung của cộng đồng ASEAN.

AUN-QA đã phát triển với 20 năm kinh nghiệm và trở thành một mạng lưới các trường đại học lớn mạnh và uy tín ở Châu Á cũng như trên toàn thế giới hiện nay. Một trong những mục tiêu của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á là tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong khu vực và các trường đại học đối tác trên toàn thế giới.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí