Chương trình Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả

Chương trình Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả

Chương trình Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả cùng Upgrade Enterprise Singapore

  • Thời gian: 14h, ngày 4/4/2024
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Trainer: Wally Rouda và Lisa Dia M.Hebron

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí