LỊCH LÀM VIỆC
Bảng phân công trực thanh tra học kỳ 2 năm học 2015-2016 - 18/04/2016

1. Bảng phân công

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

Nguyễn Như Minh

0905.638.273

 
Chiều

Nguyễn Thị Thảo Ny

0983.557.513

Tối Luân phiên Nguyễn Thảo Tiên 0914.231.721 Nguyễn Như Minh 0905.638.273 Nguyễn Văn Dũng 0905.123.200 Luân phiên Nguyễn Thị Thảo Ny 0983.557.513

2. Thời gian trực

a. Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/04/2016

b. Thời gian trực:

- Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00

- Buổi chiều: từ 13h00 - 17h00

- Buổi tối: từ 17h30 - 21h15

c. Nội dung trực: Kiểm tra Quy định về Lề lối lên lớp

3. Chế độ đối với cán bộ trực

- Đối với cán bộ trực ban ngày: Thực hiện thời gian làm việc theo thời gian trực để đảm bảo 4h/1 buổi trực.

- Đối với cán bộ trực ban đêm: Thực hiện thời gian trực theo quy định, được nghỉ bù 1 buổi vào trước hoặc sau buổi trực hoặc tính tăng ca 4h/1 buổi trực.

- Lãnh đạo phòng xác nhận thời gian không nghỉ bù để tính tăng ca cho cán bộ trực; Phòng HCNS căn cứ bảng chấm công để theo dõi ngày công, giờ công, nghỉ bù hoặc tính tăng ca cho cán bộ trực.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Bảng phân công trực thanh tra năm học 2016-2017
  • Lịch trực ngoài giờ phòng ĐBCL-TTGD-PC
  • Thông báo lịch kiểm tra minh chứng Kiểm định chất lượng
  • Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán - Bính thân 2016
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 09/11/2015)
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 20/10/2015)