Thông báo chính sách học bổng - Chương trình đào tạo định hướng thị trường Nhật Bản

Với mong muốn đưa thực tiễn vào đào tạo và nhấn mạnh vai trò thị trường Nhật trong nâng cao chất lượng giảng dạy, UDA thắt chặt mối quan hệ Doanh nghiệp & Nhà trường tạo điều kiện để sinh viên có thêm nhiều góc nhìn, trải nghiệm thực tập tìm kiếm cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

 

I. Học bổng Doanh nghiệp Nhật

Nhằm ghi nhận và khuyến khích con em miền Trung hiếu học có thêm điều kiện phát phát triển bản thân và cơ hội trải nghiệm thực tập tìm kiếm cơ hội viêc làm lâu dài tại Nhật Bản, Đại học Đông Á dành 02 loại học bổng cho SV theo học ở các ngành đào tạo trọng điểm định hướng thị trường Nhật Bản của Nhà trường, gồm 100 Học bổng Doanh nghiệp Nhật với tổng trị giá lên 7.5 tỷ đồng trong đó có 35 suất học bổng TĐ y tế Aijinkai, 15 suất học bổng Du học ngành Chăm sóc phúc lợi TĐ y tế Aijin kai, 10 suất học bổng việc làm TĐ MKO, 10 suất học bổng trải nghiệm 1 tuần tại Nhật dự án Asai, và 100 suất học bổng Dự án Nhật với tổng trị giá 100.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

Tổng giá trị học bổng: 7.6 tỷ

II. Quy định nhận học bổng

- Danh sách được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên làm thủ tục và nộp học phí trước ngày 20/8/2024. Trường hợp sinh viên đạt yêu cầu ở nhiều loại học bổng thì được ưu tiên chọn học bổng cao nhất.

- Trong học bổng Dự án 1.000.000 đ/ suất được trao, SV được cấn trừ vào phí tham gia chương trình thực tập và làm việc tại Nhật từ năm 2,3 khi có danh sách trúng tuyển và Visa thực tập hoặc làm việc tại Nhật.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí