ĐH Đông Á nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến 30/9 - Nắm chắc cơ hội vào Đại học

Trường Đại học Đông Á thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy năm 2020. Thí sinh có thể chọn một trong bốn hình thức xét tuyển học bạ để xét tuyển vào 29 ngành học tại trường, thời gian nhận hồ sơ đến 30/9. Dù trúng tuyển theo phương thức nào thì vẫn hoàn toàn bình đẳng, thí sinh nên chủ động xét tuyển sớm và kết hợp nhiều phương thức sẽ là lựa chọn xét tuyển hiệu quả nhất cho mùa tuyển sinh năm nay.

Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên cả nước đều có thể tham gia xét tuyển vào ĐH Đông Á theo cả 4 phương thức này.

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: TS chọn 1 trong 4 phương thức để xét tuyển (XT)

1 XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
1.1

Dựa vào kết quả học tập 3 năm (5 học kỳ)

Điểm xét tuyển = Điểm TBC lớp 10 + Điểm TBC lớp 11 + Điểm TB HK 1 lớp 12

 • Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0
 • Ngành Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu ≥ 22.5
 • Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng ≥ 19.5
 • Các ngành khác ≥ 18.0
1.2

Dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ

Điểm xét tuyển = Điểm TB HK 1 lớp 11 + Điểm TB HK 2 lớp 11 + Điểm TB HK 1 lớp 12

 • Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0
 • Ngành Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu ≥ 22.5
 • Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng ≥ 19.5
 • Các ngành khác ≥ 18.0
1.3

Dựa vào kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12

Điểm xét tuyển = Tổng điểm TB học kỳ 1 lớp 12 của môn xét tuyển

 • Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0
 • Ngành Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu ≥ 22.5
 • Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng ≥ 19.5
 • Các ngành khác ≥ 18.0

(Xem tổ hợp 3 môn xét tuyển ở mục II)

1.4

Dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12

Điểm xét tuyển = Điểm TBC cả năm lớp 12

 • Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8.0
 • Ngành Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu ≥ 7.5
 • Ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng ≥ 6.5
 • Các ngành khác ≥ 6.0

(Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Dược học; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với các ngành: Điều dưỡng, Dinh dưỡng)

II. NGÀNH, MÃ NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ học kỳ 1 lớp 12
1 Dược 7720201 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
C02: Văn, Toán, Hóa
D07: Toán, Hóa, Anh
2 Điều dưỡng 7720301 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B03: Toán, Sinh, Văn
B08: Toán, Sinh, Anh
3 Dinh dưỡng 7720401 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B03: Toán, Sinh, Văn
D08: Toán, Sinh, Anh
4 Giáo dục Mầm non 7140201 M06: Văn, Toán, Năng khiếu
M05: Văn, Sử, Năng khiếu
M10: Toán, Anh, Năng khiếu
M11: Văn, Anh, Năng khiếu
5 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
M06: Toán, Văn, Năng khiếu
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01: Toán, Lý, Anh
D01: Văn, Toán, Anh
D14: Văn, Sử, Anh
D15: Văn, Địa, Anh
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01: Toán, Lý, Anh
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
D65: Văn, Sử, T.Trung
8 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01: Toán, Lý, Anh
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
D63: Văn, Sử, T.Nhật
9 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01: Toán, Lý, Anh
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
D14: Văn, Sử, Anh
10 Tâm lý học 7310401 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
11 Quản trị DV du lịch và lữ hành 7810103 A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
C03: Văn, Toán, Sử
D01: Toán, Văn, Anh
12 Quản trị Khách sạn 7810201 A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
C03: Văn, Toán, Sử
D01: Toán, Văn, Anh
13 QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810201DA A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
C03: Văn, Toán, Sử
D01: Toán, Văn, Anh
14 Quản trị kinh doanh 7340101 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Văn, Toán, Anh
15 Marketing 7340115 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Văn, Toán, Anh
16 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Văn, Toán, Anh
17 Kế toán 7340301 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Văn, Toán, Anh
18 Quản trị nhân lực 7340404 A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
C03: Văn, Toán, Sử
D01: Văn, Toán, Anh
19 Quản trị văn phòng 7340406 A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Văn, Sử, Địa
C03: Văn, Toán, Sử
D01: Văn, Toán, Anh
20 Luật 7380101 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
21 Luật kinh tế 7380107 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
22 Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu 7480112 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Toán, Văn, Anh
23 Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Toán, Văn, Anh
24 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Toán, Văn, Anh
25 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Toán, Văn, Anh
26 CNKT điều khiển và tự động hóa 7510303 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Toán, Văn, Anh
27 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
C01: Văn, Toán, Lý
D01: Toán, Văn, Anh
28 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B03: Toán, Sinh, Văn
B08: Toán, Sinh, Anh
29 Nông nghiệp công nghệ cao 7620101 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D01: Toán, Văn, Anh
B08: Toán, Sinh, Anh

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

Thời gian nhận hồ sơ Thời gian làm thủ tục nhập học Thời gian tập trung học chính thức
 • Đợt 2: Trước 30/9
 • Đợt 3: Trước 10/10
 • Đợt 1: 7-17/09/2020
 • Đợt 2: 26-30/09/2020
 • Đợt 3: 05-10/10/2020
 • Đợt 1: 22-26/09/2020
 • Đợt 2: 5-9/10/2020
 • Đợt 3: 19-23/10/2020

Nhà trường tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung theo Quy định của Bộ GD&ĐT nếu chưa đủ chỉ tiêu.

Đăng ký trực tuyến tại đây:

Để được tư vấn chi tiết hơn, thí sinh liên hệ tại đây: https://www.facebook.com/daihocdonga/inbox/

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đối với thí sinh xét tuyển theo Học bạ THPT

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường)
 • Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
 • Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020).

4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

Thí sinh có thể đăng ký và tra cứu kết quả xét tuyển trực tuyến tại cổng thông tin điện tử của Nhà trường theo địa chỉ Website: donga.edu.vn/tuyensinh/dangky

5. Chính sách học bổng:

 • Tổng giá trị học bổng (Khuyến tài và Khuyến học): hơn 18 tỷ đồng.
 • Học bổng và chính sách thực tập, làm việc tại Nhật Bản, CHLB Đức, Singapore và Đài Loan: hơn 94 tỷ đồng.

V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại trường Đại học Đông Á theo địa chỉ:

 • Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á
 • 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3519.991 - 0236.3519.929 - 0236.3531.332
 • Hotline: 0981 326 327
 • Website: donga.edu.vn
 • Email: phongtuyensinh@donga.edu.vn

Xem thêm:

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí