Thông báo điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Ngày 15/05/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á ban hành Đề án tuyển sinh năm 2021, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Căn cứ Công văn số 2939/BGDĐT-GDĐH ngày 14/7/2021 của Bộ GDĐT về việc thi tuyển sinh môn thi năng khiếu trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19; Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ GDĐT về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19; Công văn số 3353/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021 của Bộ GDĐT về thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh Covid-19; Công văn số 3567/BGDĐT-GDĐH ngày 20/8/2021 của Bộ GDĐT về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ ĐH; trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non năm 2021.

Trường Đại học Đông Á điều chỉnh một số nội dung của Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021, như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Tên ngành

 Mã ngành

Chỉ tiêu trong ĐATS

 Chỉ tiêu (dự kiến)

Lý do điều chỉnh, bổ sung

Tổng

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo phương thức khác(*)

1

Giáo dục Mầm non

7140201

100

111

44

67

Theo Văn bản số 2115/BGDĐT-GDĐH, ngày 24/5/2021

2

Giáo dục Tiểu học

7140202

50

75

30

45

3

Ngôn ngữ Anh

7220201

173

148

59

89

Theo Văn bản số 3567/BGDĐT-GDĐH, ngày 20/8/2021

(điều chỉnh chỉ tiêu trong Khối ngành VII)

4

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

225

250

100

150

5

Ngôn ngữ Nhật

7220209

120

90

36

54

6

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

120

150

60

90

7

Dược học

7720201

120

90

36

54

Theo Văn bản số 3567/BGDĐT-GDĐH, ngày 20/8/2021

(điều chỉnh chỉ tiêu trong Khối ngành VI)

8

Điều dưỡng

7720301

140

190

76

114

9

Dinh dưỡng

7720401

50

30

12

18

(*) Chỉ tiêu “Xét theo phương thức khác” bao gồm: xét theo học bạ THPT và xét tuyển thẳng, áp dụng đối với tất cả thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, trong đó có các thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp năm 2021.

2. Bổ sung, điều chỉnh điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học

2.1. Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

- Xét tuyển chung, không quy định điểm chênh lệch giữa các kỳ thi THPT và giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

- Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của thí sinh cộng điểm ưu tiên đạt từ ngưỡng điểm trúng tuyển theo quy định của Trường và đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định đối với nhóm ngành sư phạm và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

- Trong một ngành, mỗi phương thức xét tuyển độc lập. Thí sinh có thể đăng ký tất cả các phương thức. Khi xét tuyển, thí sinh đã trúng tuyển ở phương thức này sẽ không được tham gia xét tuyển bởi các phương thức tuyển sinh khác.

- Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu của từng phương thức trong mỗi ngành, Trường dành chỉ tiêu còn lại cho phương thức xét tuyển khác trong cùng một ngành.

- Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu dự kiến một số ngành, Trường sẽ điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong cùng nhóm ngành.

2.2. Tổ chức thi năng khiếu

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về công tác tuyển sinh năm 2021; tình hình diễn biến của dịch Covid-19, Trường điều chỉnh kế hoạch và triển khai hình thức thi tuyển sinh môn thi năng khiếu theo hình thức thi trực tuyến.

- Việc điều chỉnh phương án, nội dung, xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thi năng khiếu theo hình thức trực tuyến được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và thông báo tới thí sinh đã đăng ký tham dự tuyển sinh vào Trường về các điều kiện kỹ thuật trước khi tham dự thi tuyển.

2.3. Tổ chức nhập học và xác nhận nhập học cho thí sinh

- Trường tổ chức cho thí sinh trúng tuyển làm thủ tục, xác nhận nhập học trực tuyến tại website: http://nhaphoc.donga.edu.vn/, theo quy trình và hướng dẫn của Trường. Sau khi làm thủ tục nhập học trực tuyến, thí sinh gửi hồ sơ về Trường qua đường bưu điện, theo thời hạn ghi trong giấy báo.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Trường và hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, Trường công khai điều kiện trúng tuyển theo các phương thức này để thí sinh nhập học khi được công nhận tốt nghiệp THPT, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi trong các ngày 07-08/7/2021 do Covid-19.

3. Điều chỉnh lịch tuyển sinh

TT

Nội dung

Bộ phận chủ trì

Bộ phận tham gia

Thời gian

A

Điều chỉnh, bổ sung đề án tuyển sinh

HĐTS

Thường trực HĐ

Công bố < 26/08/2021

B

Xét tuyển thẳng

 

 

 

1

Tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định

HĐTS

Thư ký HĐ

<17h00 12/08/2021

2

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại Trường

HĐTS

Thư ký HĐ

<17h00 22/08/2021

3

Báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

BGH

Phòng TS

<17h00 25/08/2021

C

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

 

 

 

1

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành giáo viên và khối ngành sức khỏe

Bộ GDĐT

Thường trực HĐ

Ngày 26/8/2021

2

Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng TTTS của Bộ GDĐT và Trang TTTS của Trường.

Thường trực HĐ

Thư ký HĐ

< 17h00 28/08/2021

3

Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

(thí sinh điều chỉnh theo hình thức trực tuyến)

Thí sinh

Sở GDĐT

29/8/2021 05/09/2021

4

Thực hiện quy trình xét tuyển theo Quy chế

HĐTS

CB CNTT

13/09/2021

15/09/2021

5

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

HĐTS

Thư ký HĐ

< 17h00 16/09/2021

6

Xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh

Thường trực HĐ

< 17h00 26/09/2021

7

Cập nhật thông tin về xác nhận nhập học của thí sinh vào CSDL trên Cổng TTTS của Bộ GDĐT

Thường trực HĐ

CB CNTT

< 17h00 02/10/2021

8

Xét tuyển bổ sung (Trường sẽ công bố sau)

HĐTS

Thư ký HĐ

Từ 03/10/2021

D

Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)

 

 

 

1

Nhận hồ sơ xét tuyển

Thí sinh

Thư ký TS

Đến 26/07/2021

2

Tổ chức xét tuyển

HĐTS

Thư ký TS

< 17h00 28/07/2021

3

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Thường trực HĐ

Thư ký TS

< 17h00 30/07/2021

4

Xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh

Thư ký TS

< 17h00 21/08/2021

5

Cập nhật thông tin về xác nhận nhập học của thí sinh vào CSDL trên Cổng TTTS của Bộ GDĐT

Thường trực HĐ

CB CNTT

< 17h00 02/10/2021

6

Xét tuyển bổ sung (Trường sẽ công bố sau)

HĐTS

Thư ký HĐ

Từ 03/10/2021

E

Tổ chức thi năng khiếu

 

 

 

1

Nhận hồ sơ đăng ký đợt 1

Thí sinh

Thư ký TS

Đến 22/07/2021

2

Tổ chức thi tuyển đợt 1

HĐTS

Thư ký TS

Ngày 23/07/2021

3

Công bố kết quả thi năng khiếu đợt 1

Thường trực HĐ

Thư ký TS

< 17h00 26/07/2021

4

Nhận hồ sơ đăng ký đợt 2

Thí sinh

Thư ký TS

Đến 13/08/2021

5

Tổ chức thi tuyển đợt 2

HĐTS

Thư ký TS

Ngày 14/08/2021

6

Công bố kết quả thi năng khiếu đợt 2

Thường trực HĐ

Thư ký TS

< 17h00 17/08/2021

7

Đợt thi bổ sung (Trường sẽ công bố sau)

HĐTS

Thư ký HĐ

Từ 17/08/2021

Những nội dung trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ban hành ngày 15/05/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á trái với văn bản này đều được hủy bỏ./.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí