Ngành Quan hệ Quốc tế Đại học Đông Á – Xu thế mới cho GenZ 2023

Ngành Quan hệ Quốc tế là ngành khoa học tiếp cận dưới góc độ liên ngành mang đến cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về ngoại giao, kinh tế, pháp luật, dịch vụ và văn hóa – xã hội. Người học ngành này hội đủ các yếu tố về bản lĩnh, tự tin, năng động và thích ứng trong môi trường biến đổi, thay đổi công việc thường xuyên của xã hội.

Thông tin về ngành QUAN HỆ QUỐC TẾ Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk 2023:

Các chuyên môn trong ngành quan hệ quốc tế Đại học Đông Á:

Quan hệ kinh tế quốc tế

Có thể hiểu thương mại quốc tế là một hình thức của quan hệ kinh tế quốc tế. Theo ủy ban của Liên Hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), thương mại quốc tế được hiểu theo nghĩa rất rộng, bao gồm các hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tể, theo đó bao gồm các hoạt động thương mại và đàu tư quốc tế, từ mua bán hàng hóa hữu hình đến các dịch vụ như bảo hiểm, tài chính, tín dụng, chuyển giao công nghệ, thông tin, vận tải, du lịch... Do vậy, giúp người học có thể làm việc trong môi trường kinh doanh đa dạng, hội nhập quốc tế.

ngành quan hệ quốc tế

Ngành quan hệ Quốc tế Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk 2023

Nghiệp vụ đối ngoại

Người học được đào tạo các nghiệp vụ ngoại giao, kỹ năng giao tiếp ở trong hoạt động đối ngoại, kỹ năng tổ chức, giám sát, tham mưu, quản lý, hợp tác quốc tế và tư vấn đề đối ngoại; Bồi dưỡng về kỹ năng viết bài và kỹ năng phỏng vấn, điều tra; rèn luyện những kỹ năng dịch thuật, biên tập, phát ngôn, làm việc nhóm, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thích ứng trong môi trường biến đổi, thay đổi công việc thường xuyên của xã hội.

Truyền thông quốc tế

Còn được gọi là Truyền thông toàn cầu hay Truyền thông xuyên quốc gia. Ngành Truyền thông quốc tế nhằm đào tạo và cung cấp cho xã hội những cán bộ, chuyên viên có khả năng làm công tác thông tin đối ngoại, hoạt động báo chí, ngoại giao văn hóa, trong các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức và các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Sinh viên học này sẽ được rèn luyện kiến thức Truyền thông quốc tế với nền tảng là truyền thông đại chúng, giao tiếp thông qua các ngôn ngữ phổ biến hiện nay như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn...

Quan hệ công chúng

Sinh viên được học về chiến lược quản lý các mối quan hệ giao tiếp cộng đồng để xây dựng và bảo vệ thương hiệu một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp. Mục đích là thiết lập cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp với cộng đồng, khách hàng (hiện tại và tiềm năng), nhà đầu tư, giới truyền thông... nhằm định hình, khẳng định tên tuổi, thương hiệu sản phẩm hoặc đơn vị trong toàn bộ hoạt động và tiến trình phát triển.

ngành quan hệ quốc tế

Sinh viên ngành quan hệ Quốc tế Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk 2023

Chương trình phát triển ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung)

Phát triển ngoại ngữ bằng các chương trình đào tạo nâng cao về tiếng Anh/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung nhằm đảm bảo sinh viên ra trường có thể sử dụng tốt ngoại ngữ để làm việc. Bằng vốn liếng ngoại ngữ thu được trong quá trình học tập, bạn cũng có thể làm công việc biên phiên dịch, phát ngôn viên, hướng dẫn viên du lịch hay biên tập viên cho các đơn vị báo chí, truyền thông, truyền hình và doanh nghiệp.

Giới thiệu tổng quát nội dung CTĐT ngành Quan hệ Quốc tế mang đến cho SV những gì?

 • Về kiến thức:

Ngành Quan hệ quốc tế là ngành khoa học tiếp cận liên ngành mang đến cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về ngoại giao, kinh tế, pháp luật và văn hóa – xã hội. Ngoài ra, ngành QHQT còn bổ sung các kiến thức về lĩnh vực tâm lý học, phân tâm học, văn hóa học, chính sách đối ngoại, đàm phán, xuất nhập khẩu,… nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức sâu rộng để làm việc trong một thế giới hội nhập và luôn thay đổi, phát triển đa dạng về ngành nghề.

Các môn học tiêu biểu của ngành là: Nghệ thuật đàm phán, Quan hệ công chúng, Báo chí và thông tin đối ngoại, Phân tích chính sách, Kinh tế phát triển, Thương mại quốc tế, Luật kinh doanh, Ngoại giao đa phương, Truyền thông số, Ngoại ngữ…

 • Về kỹ năng

Sinh viên ngành Quan hệ quốc tế được bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ vững chắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có các nghiệp vụ ngoại giao, kỹ năng giao tiếp ở trong hoạt động đối ngoại, kỹ năng tổ chức, giám sát, tham mưu, quản lý, hợp tác quốc tế và tư vấn đề đối ngoại. Bên cạnh đó, sinh viên được bồi dưỡng về kỹ năng viết bài và kỹ năng phỏng vấn, điều tra. Sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng dịch thuật, phát ngôn, làm việc nhóm, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thích ứng trong môi trường biến đổi, thay đổi công việc thường xuyên của xã hội

Thế mạnh của ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Đông Á (nổi trội so với trường khác)

Ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Đông Á là ngành khoa học tiếp cận liên ngành, am hiểu sâu về lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, luật pháp và văn hóa, xã hội. Sinh viên được đào tạo song ngữ trong môi trường đa văn hóa, với các chương trình tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung.

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được giới thiệu học bổng du học toàn phần tại châu Âu và Đông Á (bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ). Đặc biệt, trong quá trình học được trải nghiệm thực tế chuyên môn tại các quốc gia Đông Nam Á. Chương trình đào tạo được tích hợp đa dạng theo hướng ứng dụng ngôn ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức chuyên sâu.

ngành quan hệ quốc tế

Ngành quan hệ Quốc tế Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk 2023

Cơ hội nghề nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế:

 • Điều phối viên dự án tại các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, công ty, doanh nghiệp liên doanh, văn phòng đại diện.
 • Phóng viên, biên tập viên báo chí tại trong nước và quốc tế
 • Chuyên viên công tác truyền thông, quản lý báo chí
 • Biên – Phiên dịch viên quốc tế
 • Biên tập bản tin, chương trình, làm phóng sự, dẫn chương trình… và các công việc khác thuộc lĩnh vực truyền thông
 • Nghiên cứu viên, giảng viên đào tạo ngành Quan hệ Quốc tế/Ngoại giao tại các trường đại học, học viện trên toàn quốc
 • Làm việc trong các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp ở các vị trí chuyên viên đối ngoại, tổ chức nhân sự, quan hệ khách hàng, marketting, quản lý dự án, kinh doanh…
 • Làm việc trong các đơn vị dịch vụ: Du lịch, Hàng không (tiếp viên/sân bay), Ngân hàng, Bưu điện, Quan hệ công chúng/khách hàng, Quản lý nhân sự, Tổ chức sự kiện/PR, Đại sứ thương hiệu…
 • Chuyên viên đối ngoại và hợp tác quốc tế tại các cơ quan nhà nước
 • Chuyên viên đại sứ quán, lãnh sự quán
 • Các chuyên môn trong ngành Quan hệ quốc tế: Quan hệ quốc tế chương trình tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn; Quan hệ kinh tế quốc tế; Truyền thông quốc tế; Quan hệ công chúng; Marketing quốc tế; Nghiệp vụ ngoại thương (giao dịch, kinh doanh, bảo hiểm); Nghiệp vụ đối ngoại; Nghiệp vụ báo chí; Ngoại giao đa phương.
 • Thế mạnh: Ngành Quan hệ Quốc tế là ngành khoa học tiếp cận liên ngành, am hiểu sâu về lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, luật pháp và văn hóa, xã hội. Sinh viên được đào tạo song ngữ trong môi trường đa văn hóa, với các chương trình tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được giới thiệu học bổng du học toàn phần tại châu Âu và Đông Bắc Á (bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ). Đặc biệt, trong quá trình học được trải nghiệm thực tế chuyên môn tại các quốc gia Đông Nam Á, được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
 • Cơ hội nghề nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế: Làm việc trong các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp ở các vị trí chuyên viên đối ngoại, quẩn lý nhân sự, quan hệ khách hàng, marketting, quản lý dự án, kinh doanh, tổ chức sự kiện, thương hiệu, MC; Các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ như Du lịch, Hàng không (tiếp viên/sân bay), Ngân hàng, Bưu chính viễn thông, Báo chí Truyền thông; Điều phối viên dự án tại các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, văn phòng đại diện; Giảng viên/Nghiên cứu viên các trường đại học; Biên - Phiên dịch; Chuyên viên đối ngoại và hợp tác tại các cơ quan nhà nước, đại sứ quán và nước ngoài.

Ngoài ngành Quan hệ Quốc tế, mời các bạn xem thêm những bài viết về các ngành khác của Đại học Đông Á tại đây!

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí