THỂ LỆ CUỘC THI SINH VIÊN ĐÔNG Á VỚI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP 2023

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Sinh viên tất cả các khoa, ngành của Trường Đại học Đông Á.

2. Hình thức dự thi

Sinh viên có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 6 thành viên), nhóm có thể gồm nhiều khoa/ngành khác nhau...

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Sinh viên/nhóm sinh viên nộp hồ sơ dự thi cuộc thi ý tưởng, dự án về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

1. Vòng 1: Đăng ký tham gia cuộc thi theo hướng dẫn trong form tại website, link: https://donga.edu.vn/viec-lam-dau-ra/khoi-nghiep 

2. Vòng 2 và vòng 3: Hoàn thiện theo hướng dẫn “Mẫu gợi ý thuyết minh ý tưởng cuộc thi sinh viên UDA với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” và nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

 • Bản cứng nộp tại Trung tâm Sáng tạo Khởi nghiệp Đại học Đông Á (Phòng 201) gặp A.Dũng.
 • Bản mềm và video gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn, cc nguyenmqp@donga.edu.vn (T.Nguyên) tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa (VD: STARTUP - KHOA QTKD)

III. HÌNH THỨC NỘP BÀI

 • Nội dung mô hình kinh doanh trình bày kiểu chữ Time New Roman, size chữ 13, không quá 3 trang A4.
 • Bản cứng khi nộp phải được đóng bìa, trên bìa ghi rõ tên dự án, mentor và thông tin các thành viên trong nhóm.
 • Hình thức video không dài quá 3 phút, khung hình 16:9, độ phân giải tối thiểu 720p.
 • Poster thiết kế tuân thủ kích thước A0
 • Nội dung và các hình ảnh sử dụng không được chứa các yếu tố gây hiểu lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
 • Hình thức slide: các nội dung chính thuyết trình không quá 10 slide (bao gồm các nội dung phụ không quá 15 slide).
 • Bản mô tả ý tưởng trong file mô hình kinh doanh: độ dài khoảng 250 từ. Bản mô tả này sẽ được đăng kèm với video/poster dự thi bình chọn giải cộng đồng. Nếu nhóm nào muốn đăng nội dung chèn biểu tượng icon vào bài đăng trên Facebook, có thể gửi nội dung riêng cho BTC trong file word qua email: khoinghiep@donga.edu.vn.
 • Các nhóm chủ động trong việc thực hiện.

IV. LỊCH TRÌNH CUỘC THI: Cuộc thi tổ chức 3 vòng

STT Thời gian Nội dung thực hiện Ghi chú
VÒNG 1: TÌM KIẾM VẤN ĐỀ (20/02/2023 – 15/03/2023)
1 20/02/2023 - 15/03/2023

Phát động cuộc thi & Truyền thông sự kiện

 • Mỗi khoa có ≥ 10 vấn đề (Ít nhất mỗi thầy cô giới thiệu ra 1 vấn đề cho SV khoa, đảm bảo yêu cầu theo 5W1H)
 • Tất cả vấn đề, ý tưởng, dự án đăng ký sẽ được chọn vào vòng 2, tham gia training

  Ban hỗ trợ khởi nghiệp sẽ phối hợp với các khối để triển khai

2 10/3/2023 -15/3/2023

Seminar Tổng quan khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từng khối

Tổ chức lễ phát động cuộc thi, tọa đàm khởi nghiệp

3 20/02/2023 - 15/03/2023

Đăng ký tham gia cuộc thi

SV/nhóm SV đăng ký tham gia cuộc thi theo hướng dẫn trong form tại website, link: https://donga.edu.vn/viec-lam-dau-ra/khoi-nghiep

4 10/03/2023 - 15/03/2023

Sơ tuyển, chọn vấn đề

Kết quả vòng 1 sẽ được gửi qua email, được truyền thông trên:

VÒNG 2: PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ (15/03/2023 – 15/04/2023)
1 15/03/2023 – 19/03/2023

Training Khởi nghiệp

 • Buổi 1:Kế hoạch đầu tư ý tưởng dự án về BMC
 • Buổi 2: Thực hành BMC
 • Buổi 3: Thuyết trình trước đám đông
 • Buổi 4: Kỹ năng và các nội dung liên quan kêu gọi vốn

Thầy cô Khoa QTKD, TCKT phụ trách huấn luyện cho sinh viên, có thể mời giảng viên huấn luyện bên ngoài theo đề nghị tổ cố vấn chuyên môn.

Những đề tài NCKH có khả năng phát triển thành khởi nghiệp có thể tham gia training

Những dự án khởi nghiệp, đề tài NCKH đã tham gia cuộc thi trước đó có thể tham gia training.

2 15/03/2023 – 08/04/2023

Các thầy cô trong tổ cố vấn, lãnh đạo khoa, giảng viên hỗ trợ của khoa hướng dẫn hoàn thiện vấn đề, dự án.

Khoa chỉ đạo cử ra 1 mentor để tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn SV.

3 15/03/2023 - 30/5/2023

Phát động vote và share các vấn đề, sản phẩm, dự án trên Fanpage: https://www.facebook.com/STARTUP.UDA

Mỗi vấn đề, dự án được truyền thông trên Fanpage: https://www.facebook.com/STARTUP.UDA

 • Thí sinh gửi clip kèm mô tả ngắn gọn về ý tưởng (khoảng 250 từ) về cho BTC trước 23h59’ ngày 14/3/2023.
 • BTC sẽ đăng clip kèm mô tả ý tưởng trên kênh Fanpage chính thức của CLB Khởi nghiệp.
 • Các nhóm sẽ kêu gọi bạn bè (1) like Fanpage CLB Khởi nghiệp UDA (bắt buộc), (2) tương tác bài đăng bằng cách like/bình luận/chia sẻ clip của nhóm.
 • Đối với “Điểm bình chọn cộng đồng” BTC sẽ tính lượt tương tác từ ngày đăng video đến 13h, ngày 30/05/2023.
 • Giải thưởng sẽ được trao vào buổi chung kết.
4 09/04/2023 - 15/04/2023

Nộp dự án về Ban tổ chức theo gợi ý thuyết minh vấn đề.

Hình thức nộp bài dự thi: file cứng và file mềm (word, powerpoint).

SV/nhóm SV hoàn thiện vấn đề theo “Mẫu gợi ý thuyết minh” nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

 • Bản cứng nộp Trung tâm Khởi nghiệp - Trường Đại học Đông Á gặp A.Dũng (Phòng 201).
 • Bản mềm gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn, cc email T.Nguyên: nguyenmqp@donga.edu.vn; tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa.
5 15/04/2023 -22/04/2023

Trình bày vấn đề, dự án với Ban Giám khảo. 

Hình thức: Mỗi nhóm có 3-5 phút để tự giới thiệu về đội; 5 phút thuyết trình dự án và 15 phút phản biện, góp ý, định hướng

6 22/04/2023

Công bố 10-15 vấn đề tốt nhất vào vòng chung kết.

BTC hỗ trợ đối với vấn đề, dự án vào vòng 2:

 • Đối với vấn đề, dự án phát triển thành sản phẩm được hỗ trợ 1.000.000 đồng để chuẩn bị sản phẩm; 
 • Các nhóm dự thi chưa phát triển sản phẩm sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng để chuẩn bị các ấn phẩm truyền thông dùng cho triển lãm và trình bày trước BGK
VÒNG 3: CHUNG KẾT (22/04/2023 – 02/6/2023)
1 22/04/2023 – 25/05/2023

Tổ chức tham quan công ty khởi nghiệp hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố ĐN/DNES

10 - 15 vấn đề vào vòng chung kết tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của BGK và tổ tư vấn chuyên môn.

 
2 25/05/2023 – 26/05/2023

Nộp hồ sơ hoàn thiện dự án về Ban tổ chức. Hình thức nộp bài dự thi: Bản cứng và file mềm (word, powerpoint), video giới thiệu dự án.

Khuyến khích sinh viên giới thiệu dự án bằng tiếng Anh.

SV/nhóm SV hoàn thiện vấn đề theo “Mẫu gợi ý thuyết minh” nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

 • Bản cứng nộp Trung tâm Khởi nghiệp - Trường Đại học Đông Á gặp A.Dũng (Phòng 201).
 • Bản mềm gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn, cc email T.Nguyên: nguyenmqp@donga.edu.vn; tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa.
3 02/06/2023
 • Triển lãm gian hàng vấn đề, dự án sáng tạo khởi nghiệp gồm sản phẩm, mô hình, poster, …
 • Chung kết cuộc thi, trao giải.

Phần bảo vệ vấn đề dự án: Các nhóm trình bày vấn đề của mình trước BGK, mỗi nhóm 5 phút thuyết trình và 15 phút phản biện, góp ý hoàn thiện

 

V. TIÊU CHÍ CHẤM THI

STT Nội dung Yêu cầu Tối đa
1 Ý tưởng
(15 điểm)
Tính đổi mới, khác biệt 5
Tính khả thi (Giải quyết nhu cầu của thị trường) 5
Đã triển khai thực tế 5
2 Sản phẩm
(15 điểm)
Mô tả sản phẩm rõ ràng, dễ hiểu, chi tiết cụ thể về các tính năng 5
Sản phẩm có tính sáng tạo (Độc nhất trên thị trường/ Sản phẩm có sự đổi mới so với những sản phẩm tương tự trên thị trường) 5
Tính cấp thiết của sản phẩm trên thị trường (Chưa có sản phẩm nào làm được/ Đã tồn tại rất nhiều các sản phẩm thay thế khác/ Sản phẩm chưa giải quyết được một vấn đề cụ thể của thị trường) 5
3 Khách hàng
(10 điểm)
Hiểu rõ và miêu tả chi tiết về Khách hàng mục tiêu (thông tin, vấn đề, bối cảnh nghĩ tới sản phẩm) 5
Đã từng tiến hành các hình thức kiểm chứng, khảo sát với khách hàng 5
4 Thị trường
(15 điểm - Giám khảo chọn 1 trong 4 tiêu chuẩn)
Thị trường rộng, bền vững và không có đối thủ hay sản phẩm thay thế 15
Thị trường rộng, được phục vụ bởi nhiều đối thủ hoặc sản phẩm thay thế nhưng chưa có một đối thủ chiếm lĩnh thị trường 13
Thị trường vừa phải, đặc trưng, được phục vụ bởi nhiều đối thủ hoặc sản phẩm thay thế và đã có đối thủ chiếm lĩnh thị trường 10
Thị trường nhỏ hoặc thị trường theo chiều dọc; được phục vụ bởi các đối thủ chiếm lĩnh thị trường 5
5 Tài chính
(10 điểm)
Thương mại hóa đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư 10
6 Thuyết trình và phản biện
(20 điểm)
Hiểu rõ đề án, trình bày có điểm nhấn, rõ ràng 5
Tư duy logic, có khả năng trả lời phản biện với Giám khảo 5
Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần khởi nghiệp 5
Trình bày bằng tiếng Anh 5
7

Chuyên cần

(15 điểm)

Tham gia đầy đủ các buổi học (tất cả các thành viên)

(Mỗi thành viên vắng sẽ bị trừ 1đ/buổi học, tất cả thành viên vắng sẽ bị trừ 5đ/buổi học, trường hợp vắng có lý do và gửi minh chứng về BTC thì sẽ không bị trừ điểm)

10
Nộp bài đúng thời gian quy định 5
    Tổng điểm: 100

 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải: Tổng giải thưởng lên đến 50.000.000 đồng.

STT Nội dung Yêu cầu Ghi chú
1 Giải thưởng ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp
  01 Giải nhất Tiền mặt + Giấy khen  
  02 Giải nhì Tiền mặt + Giấy khen  
  03 Giải ba Tiền mặt + Giấy khen  
  04 Giải khuyến khích Tiền mặt + Giấy khen  
2 Giải thưởng trình bày bằng tiếng Anh xuất sắc
  01 Giải Tiền mặt + Giấy khen  
3 Giải cộng đồng (lượt like, share, comment nhiều nhất)
  01 Giải Tiền mặt + Giấy khen  

 

2. Trao giải

Giải thưởng sẽ được trao bằng tiền mặt và giấy khen vào vòng chung kết “Cuộc thi Sinh viên Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”. 

3. Trách nhiệm của tác giả, nhóm tác giả dự thi

Các cá nhân, nhóm dự thi phải tuân thủ thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:

 • Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được do lỗi kỹ thuật.
 • Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi.