Thể lệ cuộc thi & Giải thưởng

 

THỂ LỆ CUỘC THI SINH VIÊN ĐÔNG Á VỚI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Sinh viên, cựu sinh viên tất cả các khoa, ngành của Trường Đại học Đông Á.

2. Hình thức dự thi

Sinh viên/cựu sinh viên có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm, nhóm có thể gồm nhiều khoa/ngành khác nhau...

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Sinh viên/nhóm sinh viên nộp hồ sơ dự thi cuộc thi ý tưởng, dự án về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

1. Vòng 1: Đăng ký tham gia cuộc thi theo hướng dẫn trong form TẠI ĐÂY. 

2. Vòng 2 và vòng 3: Hoàn thiện theo hướng dẫn “Mẫu gợi ý thuyết minh ý tưởng cuộc thi sinh viên UDA với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” và nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

 • Bản cứng nộp tại Trung tâm Sáng tạo Khởi nghiệp Đại học Đông Á (Phòng 201) gặp cô Hiếu, SĐT: 0935.627.929.
 • Bản mềm và video gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn, tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa

III. LỊCH TRÌNH CUỘC THI: Cuộc thi tổ chức 3 vòng

STT Thời gian Nội dung thực hiện Ghi chú
VÒNG 1: TÌM KIẾM VẤN ĐỀ (11/01/2021 - 30/01/2021)
1 11/01/2021 - 20/01/2021 Phát động cuộc thi & Truyền thông sự kiện.
 • Mỗi khoa có ≥ 10 vấn đề (Ít nhất mỗi thầy cô giới thiệu ra 1 vấn đề cho SV khoa, đảm bảo yêu cầu theo 5W1H)
 • Kết thúc vòng 1, Ban tổ chức chọn ra ít nhất 20 vấn đề, dự án lọt vào vòng 2.
 • Hỗ trợ đối với vấn đề, dự án vào vòng 2:
  • Đối với vấn đề, dự án phát triển thành sản phẩm được hỗ trợ 1.000.000 đồng để chuẩn bị sản phẩm.
  • Các nhóm dự thi chưa phát triển sản phẩm sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng để chuẩn bị các ấn phẩm truyền thông dùng cho triển lãm và trình bày trước Ban Giám khảo.
2 20/01/2021 Seminar chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.
3 20/1/2020 - 25/01/2021

Đăng ký tham gia cuộc thi

SV/nhóm SV đăng ký tham gia cuộc thi theo hướng dẫn trong form TẠI ĐÂY.

4 25/01/2021 - 30/01/2021

Sơ tuyển, chọn vấn đề

Kết quả vòng 1 sẽ được gửi qua email, được truyền thông trên:

VÒNG 2: PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ ( 25/02/2021 - 24/03/2021)
1 25/02/2021 - 27/02/2021

Training Khởi nghiệp

 • Kế hoạch đầu tư ý tưởng dự án
 • Kế hoạch tiếp thị
 • Kế hoạch tài chính
Thầy cô Khoa QTKD, TCKT phụ trách huấn luyện cho sinh viên, có thể mời giảng viên huấn luyện bên ngoài theo đề nghị tổ cố vấn chuyên môn.
2 01/03/2021 - 15/03/2021 Các thầy cô trong tổ cố vấn, lãnh đạo khoa, giảng viên hỗ trợ của khoa hướng dẫn hoàn thiện vấn đề, dự án. Khoa chỉ đạo cử ra 1 mentor để tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn SV.
3 15/03/2021 - 30/03/2021 Phát động vote và share các vấn đề, sản phẩm, dự án trên Fanpage: https://www.facebook.com/STARTUP.UDA Mỗi vấn đề, dự án được truyền thông trên Fanpage: https://www.facebook.com/STARTUP.UDA và tối thiểu phải được 500 Like và 100 Share.
4 15/03/2021 - 20/03/2021

Nộp dự án về Ban tổ chức theo gợi ý thuyết minh vấn đề.

Hình thức nộp bài dự thi: file cứng và file mềm (word, powerpoint).

Khuyến khích sinh viên giới thiệu dự án bằng tiếng Anh.

SV/nhóm SV hoàn thiện vấn đề theo “Mẫu gợi ý thuyết minh” nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

 • Bản cứng nộp Trung tâm Khởi nghiệp - Trường Đại học Đông Á gặp cô Hiếu (Phòng 201).
 • Bản mềm gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn, tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa.
5 22/03/2020 - 24/03/2021 Trình bày vấn đề, dự án với Ban Giám khảo. Hình thức: Mỗi nhóm có 3-5 phút để tự giới thiệu về đội; 5 phút thuyết trình dự án và 15 phút phản biện.  
6 24/03/2021 Công bố 10 vấn đề tốt nhất vào vòng chung kết.  
VÒNG 3: CHUNG KẾT (24/03/2021 - 15/04/2021)
1 24/03/2021 - 10/04/2021 10 vấn đề vào vòng chung kết tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của BGK và tổ tư vấn chuyên môn.  
2 12/04/2021 - 14/04/2021

Nộp hồ sơ hoàn thiện dự án về Ban tổ chức. Hình thức nộp bài dự thi: Bản cứng và file mềm (word, powerpoint), video giới thiệu dự án.

Khuyến khích sinh viên giới thiệu dự án bằng tiếng Anh.

SV/nhóm SV hoàn thiện vấn đề theo “Mẫu gợi ý thuyết minh” nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

 • Bản cứng nộp Trung tâm Khởi nghiệp - Trường Đại học Đông Á gặp cô Hiếu (Phòng 201).
 • Bản mềm gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn, tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa.
3 15/04/2021
 • Triển lãm gian hàng vấn đề, dự án sáng tạo khởi nghiệp gồm sản phẩm, mô hình, poster, …
 • Chung kết cuộc thi, trao giải.
Phần bảo vệ vấn đề dự án: Các nhóm trình bày vấn đề của mình trước Ban Giám khảo, mỗi nhóm có 5 phút để tự giới thiệu về đội, 5 phút thuyết trình và 15 phút phản biện.

 

IV. TIÊU CHÍ CHẤM THI

STT Nội dung Yêu cầu Tối đa
1 Ý tưởng
(18 điểm)
Tính đổi mới, khác biệt. 5
Tính khả thi. 5
Giải quyết nhu cầu mà thị trường có. 5
Đã triển khai thực tế. 3
2 Sản phẩm
(18 điểm)
Mô tả sản phẩm rõ ràng, dễ hiểu, chi tiết cụ thể về các tính năng. 6
Sản phẩm có tính sáng tạo (Độc nhất trên thị trường/ Sản phẩm có sự đổi mới so với những sản phẩm tương tự trên thị trường). 6
Tính cấp thiết của sản phẩm trên thị trường (Chưa có sản phẩm nào làm được/ Đã tồn tại rất nhiều các sản phẩm thay thế khác/ Sản phẩm chưa giải quyết được một vấn đề cụ thể của thị trường). 6
3 Khách hàng
(18 điểm)
Hiểu rõ và miêu tả chi tiết về Khách hàng mục tiêu (thông tin, vấn đề, bối cảnh nghĩ tới sản phẩm). 9
Đã từng tiến hành các hình thức kiểm chứng, khảo sát với khách hàng. 9
4 Thị trường
(18 điểm - Giám khảo chọn 1 trong 4 tiêu chuẩn)
Thị trường rộng, bền vững và không có đối thủ hay sản phẩm thay thế. 18
Thị trường rộng, được phục vụ bởi nhiều đối thủ hoặc sản phẩm thay thế nhưng chưa có một đối thủ chiếm lĩnh thị trường. 15
Thị trường vừa phải, đặc trưng, được phục vụ bởi nhiều đối thủ hoặc sản phẩm thay thế và đã có đối thủ chiếm lĩnh thị trường. 10
Thị trường nhỏ hoặc thị trường theo chiều dọc; được phục vụ bởi các đối thủ chiếm lĩnh thị trường. 5
5 Tài chính
(10 điểm)
Thương mại hóa đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. 10
6 Thuyết trình và phản biện
(18 điểm)
Hiểu rõ đề án, trình bày có điểm nhấn, rõ ràng. 4
Tư duy logic, có khả năng trả lời phản biện với Giám khảo. 4
Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần khởi nghiệp. 4
Trình bày bằng tiếng Anh. 6
    Tổng điểm 100

 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải

STT Nội dung Yêu cầu Tối đa
1 Giải thưởng ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp
  01 Giải nhất 5.000.000 đồng + Giấy khen  
  01 Giải nhì 4.000.000 đồng + Giấy khen  
  01 Giải ba 3.000.000 đồng + Giấy khen  
  04 Giải khuyến khích 500.000 đồng + Giấy khen  
2 Giải thưởng trình bày bằng tiếng Anh xuất sắc
  01 Giải 2.000.000 đồng + Giấy khen Giải thưởng này chỉ áp dụng cho những dự án lọt vào vòng 3

 

2. Trao giải

Giải thưởng sẽ được trao bằng tiền mặt và giấy khen vào vòng chung kết “Cuộc thi Sinh viên Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”. Tiền mặt sinh viên, nhóm sinh viên nhận tại phòng tài chính kế toán.

3. Trách nhiệm của tác giả, nhóm tác giả dự thi

 • Các cá nhân, nhóm dự thi phải tuân thủ thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:
 • Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được do lỗi kỹ thuật.
 • Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi.

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí