Cuộc thi Sinh viên ĐH Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2023

 

I. Mục đích

  • Tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên toàn trường.
  • Khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, giúp sinh viên hiện thực hóa ý tưởng thành kế hoạch.
  • Giúp phát triển kỹ năng trong sinh viên như kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, đánh giá, lựa chọn và lập kế hoạch kinh doanh …
  • Tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên để tham gia cuộc thi do Bộ Giáo dục đào tạo và các cuộc thi khởi nghiệp khác…

II. Thời gian, địa điểm, đối tượng