Thông tin liên hệ

 

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Đông Á

SĐT: 0236 3532014 - Email: khoinghiep@donga.edu.vn

  1. (Ms) Trương Thị Hoàng Vy - 0989.435.373 - vytth.ts@donga.edu.vn
  2. (Ms) Nguyễn Phan Minh Hiếu - 0935.627.929 - hieunpm@donga.edu.vn

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí