Tập đoàn Aoyama Medical Group

Tập đoàn Aoyama Medical Group

1.  Giới thiệu về tập đoàn

Hoạt động trong lĩnh vực y tế, điều dưỡng và phúc lợi xã hội, Tập đoàn Aoyama Medical với hệ thống quản trị tiên tiến, bằng cả trái tim nồng ấm, và tầm nhìn hướng tới tương lai, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, suy nghĩ và hành động vì sức khỏe con người, cộng đồng và tương lai.

 

 

2.  Nội dung hợp tác: hợp tác du học ngành Điều dưỡng

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí