Cán bộ Thanh tra

Cán bộ Thanh tra

1.  Số lượng: 02 người

2.  Yêu cầu trình độ: Thạc sĩ/Đại học trở lên

3.  Tiêu chí tuyển dụng

 • Tốt nghiệp đại học. Ưu tiên ứng viên đã được đào tạo về công tác thanh tra, QLCL ISO9000.
 • Có khả năng quản lý, tổ chức.
 • Có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý đào tạo, thâm niên công tác ở trường từ 03 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên công tác ĐBCL, thanh tra tại các trường ĐH, CĐ; các tổ chức giáo dục.
 • Trình độ C trở lên 01 ngoại ngữ.
 • Có sức khỏe tốt để đảm nhận công việc được giao.
 • Biết sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

4.  Mô tả công việc

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo;
 • Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, công tác tuyển sinh, quy chế thi, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ, công tác HS-SV, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; quản lý tài chính, quản lý tài sản; thanh tra hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, ĐBCL đào tạo theo quy định của Pháp luật và quy định của nhà Trường;
 • Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì phối hợp với các bộ phận chức năng giúp Hiệu trưởng giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và tiếp công dân theo quy định của Pháp luật;
 • Thanh tra thực hiện quy định về thời gian làm việc, về kỷ luật lao động, về tác phong làm việc của GVCBNV;
 • Tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại liên quan đến HS-SV;
 • Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục và đào tạo, sửa đổi, bổ sung các quy định của Trường, quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo.

5.  Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ khi đăng tin đến hết 30/01/2019

6.  Hồ sơ: gồm có Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của địa phương, đầy đủ các văn bằng, bảng điểm và giấy chứng nhận.

7.  Hình thức nộp

 • Nộp trực tiếp: Phòng HCNS (201) - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Hoặc email: tuyendung@donga.edu.vn