Cán bộ Đối ngoại và Hợp tác doanh nghiệp

Cán bộ Đối ngoại và Hợp tác doanh nghiệp

1.  Số lượng: 04 người

2.  Yêu cầu trình độ: Đại học trở lên

3.  Tiêu chí tuyển dụng

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế
 • Giao tiếp tiếng Anh.
 • Ưu tiên TN ngôn ngữ Anh

4.  Mô tả công việc

 • Tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp ở tất cả các loại hình đào tạo của Nhà trường.
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các hoạt động đào tạo và hỗ trợ sinh viên về tuyển dụng, việc làm và thực tập
 • Tổ chức thực hiện hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên.
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên: tổ chức ngày Hội việc làm, giới thiệu đơn vị thực tập, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, giao lưu với doanh nghiệp và với cựu sinh viên, tổ chức các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khác cho SV,…
 • Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho SV
 • Tìm kiếm vận động các quỹ học bổng tài trợ học tập cho SV và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT và hoạt động xã hội vì cộng đồng của SV.

5.  Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ khi đăng tin đến hết 30/08/2020

6.  Hồ sơ: gồm có Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của địa phương, đầy đủ các văn bằng, bảng điểm và giấy chứng nhận.

7.  Hình thức nộp

 • Nộp trực tiếp: Phòng HCNS (201) - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Hoặc email: tuyendung@donga.edu.vn