Sứ mệnh - tầm nhìn - giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á

Đầu tư kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng xã hội.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Đến năm 2030 là trường đại học theo hướng thực hành đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ của đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á.

  1. Trách nhiệm & Trung thực.
  2. Bền chí & Đam mê.
  3. Sáng tạo & Đổi mới.
  4. Hợp tác & Tôn trọng sự khác biệt.