Thông tin tuyển dụng Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng - Tuần 2 (Tháng 3.2021)

Thông tin nhu cầu tuyển dụng mới cập nhật của doanh nghiệp để nhằm giới thiệu việc làm cho sinh viên đến phỏng vấn trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm định kỳ sẽ được tổ chức:

Vào lúc 07h30 - Thứ 6 - Ngày 12/03/2021 tại 03 cơ sở của Trung tâm:

  • Trụ sở: 278 Âu Cơ, Q. Liên Chiểu  - ĐT: (0236) 3740261
  • Văn phòng Cẩm Lệ: 657 Trường Chinh, Q. Cẩm Lệ  - ĐT: (0236) 3681828
  • Văn phòng Hải Châu: 21 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu  - ĐT: (0236) 3825606

Liên hệ: Phòng Giới thiệu việc làm - Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng

Xem chi tiết việc làm tại: hhttps://bom.to/QGlatGv6J9NZ

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí