Những thay đổi mới nhất trong mùa tuyển sinh 2018

(vietnamnet.vn) - Bỏ điểm sàn, hạ điểm ưu tiên khu vực, thay đổi cách làm tròn điểm... là những điểm mới trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí