Những lưu ý vàng khi dự thi THPT quốc gia 2018

(Tiền Phong) - Không được bỏ bài thi tổ hợp đã đăng ký; đăng ký dự thi trong bao nhiêu ngày?; làm thế nào để phản hồi sai sót hồ sơ?... đó là những điểm thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018.

Linh Anh - Đỗ Hợp

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí