Những đối tượng được tuyển thẳng vào đại học năm 2020

(HNMO) - Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2020, có 11 đối tượng sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học trên toàn quốc. Các trường sẽ công bố chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành, nghề cũng như nội dung định hướng đào tạo cho việc xét tuyển thẳng trong đề án tuyển sinh.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí