Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Đông Á

Trường Đại học Đông Á ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2023. Quy chế này quy định những nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, quyền hạn và trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác tuyển sinh đại học cho các hình thức đào tạo của Trường.

Quy chế tuyển sinh đại học áp dụng với tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác tuyển sinh do trường Đại học Đông Á cấp bằng; không áp dụng với công tác tuyển sinh liên kết đào tạo do các Trường nước ngoài cấp bằng.

Quy chế tuyển sinh Đại học của trường Đại học Đông Á

Xem toàn bộ Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Đông Á tại đây: Xem ngay

Quy_che_tuyen_sinh_dai_hoc_truong_dai_hoc_dong_a

Trường Đại học Đông Á ban hành Quy chế tuyển sinh đại học

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí