Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Lê Thị Kim Tuyết

Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Lê Thị Kim Tuyết

Ngày 17/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015, ngày 28/05/2015 Hội đồng tổ chức xét duyệt đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến du lịch Đà Nẵng của du khách” do ThS. Lê Thị Kim Tuyết, Phó Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế-Du lịch, trường Đại học Đông Á chủ nhiệm. GS. TSKH. Lê Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á chủ trì xét duyệt.

ThS. Lê Thị Kim Tuyết trình bày Thuyết minh đề tài NCKH trước Hội đồng xét duyệt

Hiện nay, ngành du lịch Đà Nẵng đã có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Số lượt khách du lịch ngày càng tăng, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để du khách quay trở lại ngày càng nhiều hơn, việc quay trở lại điểm đến của du khách không chỉ làm tăng nguồn thu cho địa phương mà còn là một kênh truyền thông, quảng bá rất tốt và hiệu quả. Đây chính là mối quan tâm hàng đầu của ngành du lịch, các ban ngành liên quan và doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương và cũng là định hướng nội dung giảng dạy ngành du lịch và các ngành liên quan. Đứng trước nhu cầu thực tiễn đó, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến du lịch Đà Nẵng của du khách. Sản phẩm của đề tài sẽ hữu ích cho các nhà quản lý trong việc quy hoạch phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch có tầm cỡ quốc gia và quốc tế và là nguồn tài liệu học tập cho sinh viên ngành du lịch.

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn, có tính mới và khả thi nên Hội đồng xét duyệt đánh giá cao và thống nhất đề tài đủ điều kiện triển khai thực hiện.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí