Thành lập Hub Làng Học sinh - sinh viên sáng tạo – Techfest Đà Nẵng

Ngày 22/8, Hub Làng Học sinh - sinh viên sáng tạo – Techfest Đà Nẵng cũng chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Trung tâm (Hub) quy tụ ban điều hành là đại diện đến từ các trường đại học và THPT tại Đà Nẵng, trong đó Đại học Đông Á - đơn vị xuất sắc trong hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp TP Đà Nẵng năm 2022 là trưởng Hub; hoạt động theo mô hình xã hội hóa, sử dụng nguồn lực cộng đồng, mạng lưới kết nối để thực hiện các chương trình.

Sự ra đời của Hub Làng Học sinh - sinh viên sáng tạo – Techfest Đà Nẵng tại Đại học Đông Á được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng về lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Đà Nẵng với Làng học sinh - sinh viên sáng tạo, với các vườn ươm và doanh nghiệp khởi nghiệp,...

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí