Serminar "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Đông Á"

Serminar "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Đông Á"

Vào sáng ngày 28/06/2016 , Phòng Nghiên cứu Khoa học trường Đại học Đông Á đã phối hợp cùng với phòng Quản lý đào tạo và các khoa liên quan tổ chức buổi hội thảo với chủ đề "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) theo chương trình đào tạo học chế tín chỉ tại trường Đại học Đông Á” do thầy Nguyễn Khoa Tuấn thực hiện.

Buổi hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, PTP. Khoa học, sự tham gia của TS. Trần Thanh, TP. QLĐT&CTSV; ThS. Nguyễn Thị Thu Vân, PTK. Quản trị và toàn thể các thầy cô phòng khoa học.

Trong buổi hội thảo, ThS. Nguyễn Khoa Tuấn đã trình bày hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất nói về "sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy môn TTHCM". Thực trạng hiện tại là phần lớn sinh viên cho TTHCM là môn học phụ, khô khan và khó nuốt, họ chủ yếu học đối phó, học vẹt, đôi khi còn ngủ gục trên lớp. Do đó, đổi mới phương pháp là nhằm khắc phục những hạn chế trong giảng dạy từ chỗ người thầy đóng vai trò chủ đạo chuyển sang "người học đóng vai trò trung tâm".

Nội dung thứ hai bàn về "Đổi mới phương pháp giáo dục TTHCM tại trường Đại học Đông Á". ThS. Nguyễn Khoa Tuấn đã nêu ra chín nguyên tắc để làm nên thành công, hiệu quả trong giảng dạy TTHCM đúc rút từ chính kinh nghiệm dạy học nhiều năm của bản thân tại trường Đại học Đông Á. Ngoài những cố gắng của GV, SV cũng cần phải nỗ lực tự nghiên cứu, đọc giáo trình và chọn lọc các tài liệu hay về TTHCM để nâng cao nhận thức và hiểu được ý nghĩa của việc học tập môn TTHCM. Cuối cùng, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các trường đại học nói chung và đại học Đông Á nói riêng cần chú trọng tới chất lượng giảng dạy môn học này bằng cách liên tục cập nhật các giáo trình hay, mới và có các chính sách ưu đãi cho GV dạy môn TTHCM để họ thêm yêu nghề và yên tâm công tác.

TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, TS. Trần Thanh, ThS. Nguyễn Thị Thu Vân cùng toàn thể các thầy cô trong phòng Khoa học cùng có những câu hỏi và đóng góp ý kiến để thầy Nguyễn Khoa Tuấn hoàn thiện chủ đề và có thể phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Vũ Thị Hạnh Dung

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí