Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2016 của ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ

Sáng ngày 15/07/2016, Hội đồng khoa học trường đại học Đông Á tổ chức nghiệm thu đề tài "Xây dựng bản đồ địa chất công trình vùng đồng bằng ven biển Đà Nẵng tỷ lệ 1:50.000 theo phương pháp nhóm đất đá phục vụ quy hoạch xây dựng và đào tạo” do ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ, Giảng viên Khoa KT Xây dựng chủ nhiệm và ThS. Lương Vĩnh Phú là thành viên tham gia đề tài. GS. TSKH. Lê Văn Hoàng, Chủ tịch hội đồng khoa học Trường Đại học Đông Á làm chủ trì hội đồng nghiệm thu đề tài.

Nằm ở khu vực Nam Trung Bộ, Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, thu hút các nhà đầu tư, xây dựng thành công mô hình khu kinh tế mở, những năm qua, cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước, thành phố đã huy động các nguồn vốn khác nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, nguồn tài liệu về địa chất thủy văn, địa chất công trình cũng như các vấn đề dự báo liên quan đến môi trường địa chất của vùng còn hạn chế nên việc lập quy hoạch sản xuất còn khá khó khăn phức tạp. Hơn nữa, việc tìm kiếm địa bàn thực tập môn ĐCCT cơ sở cho sinh viên ngành xây dựng trường Đại học Đông Á là rất cần thiết, nâng cao hiệu quả thực hành của sinh viên ngoài hiện trường. Do đó, đề tài đã cung cấp được số liệu khoa học cho việc quy hoạch tổng thể toàn thành phố và là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên tham khảo và học tập.

Qua chín tháng thực hiện, hội đồng khoa học đánh giá đề tài ở mức tốt, có tính mới và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa theo những góp ý đã nêu trong buổi phản biện để tiến hành triển khai thực hiện. 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí