Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình kế toán doanh nghiệp ảo phục vụ đào tạo”

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình kế toán doanh nghiệp ảo phục vụ đào tạo”

Ngày 13/2/2015, Trường Đại học Đông Á tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở "Xây dựng mô hình kế toán doanh nghiệp ảo phục vụ đào tạo” do ThS. Trương Văn Trí, Trưởng Khoa Tài chính-Kế toán làm chủ nhiệm. GS. TSKH. Lê Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á chủ trì nghiệm thu. Về dự buổi nghiệm thu có CTHĐQT. TS. Nguyễn Thị Anh Đào.

ThS. Trương Văn Trí trình bày tóm tắt đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

Trên cơ sở mục tiêu giúp sinh viên khi ra trường dễ dàng thâm nhập thực tế, gắn lý thuyết với thực hành ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên thực hiện được quy trình kế toán trong một doanh nghiệp theo trình tự từ khâu lập chứng từ, sổ sách đến báo cáo kế toán như một doanh nghiệp thực. Đề tài “Xây dựng mô hình kế toán doanh nghiệp ảo phục vụ đào tạo” đã nghiên cứu thực tế hoạt động của một số doanh nghiệp, thu thập tài liệu, dữ liệu được cập nhật trên phần mềm Misa. Từ đó xây dựng mô hình kế toán ảo, ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, đảm bảo tính khoa học và đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Thành quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng phục vụ cho công tác dạy và học tại Trường Đại học Đông Á.

ThS. Lê Thị Kim Hoa nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc. Đề tài có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề hợp lý, nội dung nghiên cứu đã đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề ra. Kết quả đề tài giúp sinh viên thực hành tốt, sinh viên thuần thục qui trình kế toán nhờ vậy sẽ giảm được thời gian đi thực tế tại các doanh nghiệp. Đây là một đề tài có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong công tác đào tạo ở trường đại học và trong thực tiễn doanh nghiệp. Tuy nhiên, đề tài cũng cần có sự phân tích cụ thể hơn về doanh nghiệp ảo và doanh nghiệp thực và nâng cấp xuất bản sách hướng dẫn thực hành công tác kế toán.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài loại Tốt./.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí