IRATT Opening ceremony

Lễ ra mắt Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến ĐH Đông Á (gọi tắt là IRATT)

Thời gian: 8h ngày 21/2/2020

Địa điểm: Hội trường Edison ĐH Đông Á

Sự ra đời của IRATT là kết quả tất yếu của chặng đường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ miệt mài của các nhóm nghiên cứu khoa học của nhà trường ở trong và ngoài nước.

Đồng thời IRATT cũng sẽ là bước đệm cần và đủ cho những phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng theo chiều sâu.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí