Mục tiêu ra trường

Mục tiêu giáo dục Đại học Đông Á

 

Hoạt động giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Đông Á nhằm giúp người học:

 

 1. Có văn hóa và trách nhiệm.
 2. Giỏi chuyên môn nghề nghiệp.
 3. Có kỹ năng của thế kỷ 21.
 4. Giao tiếp tốt ít nhất một sinh ngữ.
 5. Có kỹ năng giải quyết vấn đề.  
 6. Có đạo đức nghề nghiệp.
 7. Có khả năng cảm nhận nghệ thuật âm nhạc.
 8. Có khả năng thích ứng & học tập suốt đời.
 9. Làm việc tốt, thành công & hạnh phúc.

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ

 

SV ở các bậc học phải đủ các điều kiện về tiêu chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ra trường (theo quy định của Bộ GD&ĐT)

 1. Có thái độ tích cực và trách nhiệm cộng đồng cao (trong đó có mình, gia đình mình và xã hội)
 2. Đạt trình độ kỹ thuật viên tin học. Riêng bậc Trung cấp đạt trình độ tin học văn phòng
 3. Giao tiếp tốt tiếng Anh, đạt ≥ 450 điểm tương đương TOIEC ở bậc đại học; ≥ 350 điểm tương đương TOIEC ở bậc cao đẳng; ≥ 250 điểm tương đương TOIEC ở bậc TCCN. Riêng ngành Du lịch bậc TCCN đạt ≥ 350 điểm tương đương TOIEC
 4. Hoàn thành các khóa đào tạo về kỹ năng sống, học tập và kỹ năng của thế kỷ 21
 5. Hoàn thành đạt kết quả các tiêu chuẩn đầu ra về khối lượng kiến thức ở từng bậc học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 6. Học tập đạt năng lực chuyên môn nghề nghiệp và có sản phẩm
 7. Hoàn thành các khóa huấn luyện được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
 8. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo bậc học và có sản phẩm.

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ

SV ở các bậc học phải đủ các điều kiện về tiêu chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ra trường (theo quy định của Bộ GD&ĐT).