Mục tiêu ra trường

Mục tiêu giáo dục Đại học Đông Á

 

Hoạt động giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Đông Á nhằm phát triển ở người học:

  1. - Thái độ tích cực và trách nhiệm cộng đồng
  2. - Thông thạo tin học
  3. - Giao tiếp tốt >= 1 ngoại ngữ
  4. - Thông thạo các kỹ năng của thế kỷ 21
  5. - Giỏi chuyên môn nghề nghiệp
  6. - Làm việc tốt
  7. - Có khả năng cảm nhận nghệ thuật âm nhạc
  8. - Học tập suốt đời, xây dựng cuộc sống hạnh phúc và thành công.