Mục tiêu giáo dục Đại học Đông Á

 

Hoạt động giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Đông Á nhằm giúp người học:

  1. Xây dựng văn hóa trách nhiệm
  2. Chuyên nghiệp & làm việc tốt
  1. Quốc tế hóa
  1. Theo đuổi thành công & đắp xây hạnh phúc