Enterprises in Shizuoka and Chiba signed agreements to employ students for doing internship and working in Japan

5 more agreements for employing students majoring Nursing, Eletricity - Electronics and Control & Automation Technology were signed between enterprises from Shizuoka and Chiba, Japan and Dong A University on September 11, increasing the number of international partners collaborating with Dong A University to 87 companies.

Trong đó, Đại học Đông Á và 4 Công ty PLXH tỉnh Shizuoka đã đạt được thỏa thuận hợp tác về triển khai chương trình internship, tiếp nhận sinh viên Điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản. Các hợp tác chiến lược này được nối kết sau khi kết quả mô hình hợp tác cung ứng nhân lực điều dưỡng cho các thành phố Nhật Bản, mà cụ thể là TP. Yokohama được trình bày tại Hội thảo "Chính sách tiếp nhận nhân lực điều dưỡng” ở Shizuoka, Nhật Bản ngày 28/6 vừa qua.

Đoàn doanh nghiệp tỉnh Shizuoka và Chiba ký kết tiếp nhận SV thực tập nghề nghiệp hưởng lương và làm việc tại Nhật Bản

Social welfare companies of Shizuoka Prefecture, Japan and MSc. Luong Minh Sam - Vice Rector of Dong A University signed an agreement to cooperate with internship program and work in Japan for Nursing students

More precisely, Nursing students of Dong A University will be officially employed to do internship during 9 months at the Nursing system of Shizuoka since 2019. Along with the increasing number of employed students, Japanese partners also support the accommodation, living expenses, job training and Japanese scholarships for students joining the program. During 9 months of internship, students will have opportunities to not only improve their working skills, have approach to international working environment and advanced working methods in Japan but also improve their Japanese. After finishing the internship program, students will return to complete the remained modules at Dong a University. This is also the preparation period for students who hope to work in Japan in a long term.

Moreover, Motohashi Chemical Industry company, Japan also officially signed the agreement to employ students majoring Electricity - Electronics and Control & Automation Technology of Dong A University to do internship and work in Chiba, Japan following the same path.

Ông Motonori Kawano ký kết tiếp nhận sinh viên ĐH Đông Á

Mr. Motonori Kawano - Vice-director of Motohashi Chemical Industry, Japan signed an agreement to receive students of Electricity - Electronics and Control & Automation Technology of Dong A University to practice and work in Japan

What’s more, Dong A University has also widened the job market for students of different majors. In particular, students will have chance to work at different groups in Japan such as 7-Eleven, Zensho, Route-Inn, Dormy-Inn, LEOC, Global Design It, Kameda Medical Group, Aoyama Medical, Nozomi, Japan Material Engineering Services, JBMA, Asean Car Business Career - Japan, Eikoh Seisakusho, Care Partner, IFECE, Asrapport, Chiba Association, Kouseikai Institution, Nanakamado Institute; Kibi International University, Yokohama, Nagasaki, Beppu, Fukuoka: Empire Inc Holdings Group; Leonardis Group, WBS AG, Azurit and so on.

Đoàn doanh nghiệp tỉnh Shizuoka

Business delegation from Shizuoka Prefecture, Japan visited the Dong A University Nursing Practice Area

Information on the newspaper:

  1. ĐCSVN: Tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp làm việc tại Nhật Bản
  2. NewsThoiDai: Ký kết tiếp nhận SV thực tập nghề nghiệp hưởng lương- làm việc tại Nhật Bản
  3. Làm Báo: Thỏa thuận hợp tác với đoàn doanh nghiệp tỉnh Shizuoka và Chiba Nhật Bản
  4. ĐCSVN: Tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp làm việc tại Nhật Bản
  5. Báo Mới: Thỏa thuận hợp tác với đoàn doanh nghiệp tỉnh Shizuoka và Chiba Nhật Bản
  6. DSA: Hợp tác doanh nghiệp Nhật Bản, Đại học Đông Á mở rộng cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên công nghệ thông tin