SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á

Đầu tư kiến thức phát triển năng lực bản thân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển bền vững cộng đồng xã hội.

Trường Đại học Đông Á là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 trở thành một trường uy tín ở Việt Nam và Châu Á về giá trị khoa học và đào tạo, đóng góp xuất sắc vào sự phát triển cộng đồng.

1. TRÁCH NHIỆM (Social Responsibility)

- Có lối sống văn hóa, trách nhiệm.

- Có tinh thần tự học, tự chịu trách nhiệm.

- Có đạo đức nghề nghiệp

- Phụng sự xã hội và đất nước.

2. CHUYÊN NGHIỆP (Professionalism)

- Có năng lực chuyên môn.

- Có khả năng giải quyết vấn đề.

- Có các kỹ năng của thế kỷ 21, hợp tác và làm việc tốt.

- Có tinh thần khởi nghiệp .

- Có khả năng nghiên cứu khoa học

3.THÀNH CÔNG (Succes)

- Có năng lực ngoại ngữ, hiểu biết đa văn hóa

- Hội nhập, thích ứng  & làm việc trong môi trường đa quốc gia

- Bền chí để thành công, trở thành người quản lý, lãnh đạo; có khả năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, cải tiến và tạo động lực

4. HẠNH PHÚC (Happiness)

- Sẻ chia, vun đắp các giá trị truyền thống.

- Có cảm thụ nghệ thuật hay âm nhạc.

- Học tập suốt đời.