Sứ mệnh - tầm nhìn - giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh

Sứ mệnh của Trường Đại học Đông Á là "giúp người học tạo dựng con đường thành công thông qua phát triển chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, có nghị lực học tập, nghiên cứu suốt đời và nâng cao trách nhiệm để đóng góp nhiều nhất vào sự phát triển của đất nước và cộng đồng xã hội".

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Đến năm 2030 là trường đại học theo hướng thực hành đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ của các đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á.

Luôn tự đổi mới, hướng đến tương lai.