Sứ mệnh - tầm nhìn - giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á

"Đầu tư kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, phẩm chất và trách nhiệm để tạo dựng con đường thành công, hội nhập toàn cầu và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, đất nước".

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Trường Đại học Đông Á trở thành trường đại học ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, trường đạt top 500 Châu Á.

  1. Trách nhiệm & Trung thực.
  2. Bền chí & Đam mê.
  3. Sáng tạo & Đổi mới.
  4. Hợp tác & Tôn trọng sự khác biệt.